Zadnje pretraživanoObriši sve
Nema rezultata za traženi pojam!
Usporedba
Favoriti
Prijavi se
Usporedba
Favoriti
Prijavi se

OPĆI UVJETI PRODAJE

Nositelj svih prava na Internet stranici www.dinarid.hr je Dinarid d.o.o.. Dinarid d.o.o. obavještava korisnike da se prije kupnje upoznaju sa Uvjetima prodaje te svojim pravima i obvezama koje iz toga proizlaze.

PREDUGOVORNA OBAVIJEST

Na uvjete poslovanja i korištenja stranice www.dinarid.hr i sklapanja ugovora na daljinu putem sredstava daljnje komunikacije primjenjuju se prvenstveno ovdje navedeni Uvjeti poslovanja korištenja, osim u slučaju da se ugovorne strane (Prodavatelj i Kupac) ne dogovore drugačije. Uvjeti poslovanja i korištenja podliježu Zakonu o elektroničkoj trgovini (NN 173/03, 67/08, 36/09, 130/11, 30/14), Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14 i 110/15) te Zakonu o obveznim odnosima (NN 35/5, NN 41/08 i 125/111 i 78/15).

OPĆI UVJETI

Za pristup i korištenje internetske stranice www.dinarid.hr i svih pridruženih stranica i servisa na dinarid.hr domeni te usluga primjenjuju se ovi Uvjeti korištenja internetske stranice i usluge (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja) te svi važeći zakoni i drugi pravni propisi. Kao preduvjet za kupovinu na ovoj stranici jest registracija kupca kao korisnika. Registracijom na ovoj stranici kao korisnik smatra se da ste ove Uvjete korištenja pročitali, razumjeli te da ih u cijelosti prihvaćate. Ukoliko ne prihvaćate ove Uvjete korištenja, ne registrirajte se kao korisnik. Dinarid d.o.o. pridržava pravo revidirati Uvjete korištenja u bilo kojem trenutku kao i ukinuti registraciju korisniku bez prethodne obavijesti. Vaša je obveza da Uvjete korištenja povremeno ponovno pročitate kako biste se upoznali s eventualnim promjenama. Korištenje stranice nakon izmjene Uvjeta korištenja podrazumijevat će da ste s izmjenama upoznati te da ih razumijete i u cijelosti prihvaćate. Isključujemo odgovornost za bilo kakvu štetu prouzročenu korisnicima ili trećim osobama uslijed takvih izmjena.

AUTORSKA PRAVA

Stranica polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizualne i audio materijale, baze podataka i programski kod). Neovlašteno kopiranje bilo kojeg dijela stranice, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem prava stranke i podložno je tužbi. Fotografije proizvoda ilustrativne su prirode te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su predmet narudžbe. Dinarid d.o.o. osobito ističe da vizualni identitet proizvoda prikazan na fotografiji ne mora odgovarati izgledu proizvoda u stvarnosti, pogotovo s obzirom na postavke monitora na računalu kupca, razlike u percepciji boja kako ih kupac vidi na zaslonu i sl. U slučaju gore navedenog nesklada između proizvoda prikazanog na fotografiji i isporučenog proizvoda ne radi se o nedostatku proizvoda. Sklapanje i raskid ugovora o prodaji Ovi uvjeti kao i pojedini uvjeti naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu društva Dinarid d.o.o. za sklapanje ugovora te korisnik zaključivanjem narudžbe iste prihvaća čime se sklapa ugovor između korisnika i društva Dinarid d.o.o. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem interneta. Predmet ugovora je kupnja odabranog proizvoda putem web shopa uz plaćanje odgovarajuće naknade. Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu na sljedeći način: a) Kupac koji se odluči na kupnju proizvoda na našim internet stranicama, da bi naručio proizvode prethodno se mora registrirati. Pri unosu potrebnih podataka za registraciju, kupac sam odabire lozinku koju će koristiti pri kupovini na stranicama www.dinarid.hr. Na e-mail adresu koju je unio prilikom registracije dobiva potvrdni e-mail sa svim potrebnim informacijama vezanim uz registraciju, linkom na Uvjete kupnje te linkom za potvrdu registracije. Nakon što potvrdi registraciju i složi se sa svim unesenim informacijama prilikom registracije, kupac može nastaviti sa odabirom artikala i plaćanjem istih. U slučaju kršenja odredbi Uvjeta Dinarid d.o.o. zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, gašenja registracije ili korisničkog računa korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete. Plaćanjem narudžbe smatra se da je sklopljen Ugovor između Dinarida d.o.o. i korisnika kao kupca te isti tim činom stupa na snagu. Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti dostavljena obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s linkom na obrazac za jednostrani raskid Ugovora kako je to propisano člankom 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača. Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora: - ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena. Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Dinarid d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom na adresu Dinarid d.o.o., Zagreb, Cvijete Zuzorić 15 ili elektroničkom poštom na podrska@dinarid.hr. U zahtjevu za raskid ugovora, korisnik će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte. Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora. Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat sredstava koja su od njega primljena, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od zaprimanja odluke o jednostranom raskidu Ugovora te povrata robe. Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je društvu Dinarid.o.o. uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Troškovi povrata robe isključivo su na korisniku. Za sve informacije molimo Vas da uputite poziv na info telefon: 01 6154 246. Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. U slučaju oštećenja originalne ambalaže iznos povrata bit će umanjen za postotak sukladan vrijednosti robe o čemu će korisnik biti obaviješten.

PRAVO NA IZMJENU SADRŽAJA I USLUGE

Uredništvo stranice zadržava pravo promjene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadržaja ili usluge na stranici bez obavezne prethodne najave.

DOSTAVA I UVJETI DOSTAVE

Dostavu kupljenih proizvoda od Prodavatelja do Kupca vrši dostavna služba koju je odabrao Dinarid d.o.o. na cijelom teritoriju Republike Hrvatske. U trenutku kad je kupac potvrdio narudžbu na www.dinarid.hr prodavatelj prima obavijest putem e-maila. Prodavatelj je odgovoran da u roku najkasnije 24 sata dostavnoj službi najavi točan datum isporuke naručene robe, lokaciju i kontakt za preuzimanje robe. Za eventualne nemogućnosti odnosno kašnjenja isporuke proizvoda prodanih na www.dinarid.hr, Dinarid d.o.o. ne odgovara – taj odnos Kupac rješava s Prodavateljem jer Dinarid d.o.o. postupa po nalogu Prodavatelja. Prodavatelj se obvezuje da će proizvodi biti adekvatno pakirani za prijevoz robe. Pod adekvatnim pakiranjem pošiljke podrazumijeva se stavljanje sadržaja pošiljke u odgovarajuću ambalažu (omot, kutiju, kovčeg i sl.) zbog sprječavanja oštećenja ili umanjenja njenog sadržaja ili sadržaja drugih pošiljaka za vrijeme prijevoza. Pakiranje mora odgovarati sadržaju i obliku pošiljke, veličini, masi i vrijednosti pošiljke te uvjetima i duljini relacije na koju se prenosi. Vrijeme dostave: Ukoliko je kupovina realizirana do 14.00 h po lokalnom vremenu očekivano tranzitno vrijeme dostave za Republiku Hrvatsku je sljedeći radni dan. U slučaju realizacije kupovine nakon 14.00 h po lokalnom vremenu tranzitno vrijeme povećava se za 1 radni dan.

PRIGOVORI I REKLAMACIJE

Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati predmet kupnje. Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke pošte na e-mail adresu podrska@dinarid.hr ili obične pošte na adresu Dinarid d.o.o., Josipa Seissela 1b, Zagreb. U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, kupac treba poslati fotografiju navedene reklamacije radi provjere oštećenja i/ili neispravnosti. Kupac se upućuje na odredbe Zakona o obveznim odnosima glede materijalnih i pravnih nedostataka te rokova za isticanje istih. U slučaju opravdane reklamacije u rokovima određenim predmetnim Zakonom, cjelokupni trošak zamjene proizvoda pada na teret prodavatelja. U slučaju spora glede opravdanosti reklamacije, angažirati će se vještak ili druga stručna osoba radi vještačenja proizvoda.

ZAŠTITA PODATAKA PRI KUPNJI

Dinarid d.o.o. se brine o zaštiti sigurnosti i privatnosti osobnih podataka korisnika te posluje u skladu sa mjerodavnim zakonima o zaštiti prava na zaštitu privatnosti i sigurnosti podataka. Dani podaci koriste se isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima. Dinarid d.o.o. će podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjenja ugovora te utvrđenja zahtjeva korisnika te daljnjeg razvoja u smjeru kvalitetnijeg pružanja usluge prodaje opisane ovim Uvjetima. Zaštitu podataka Dinarid d.o.o. uzima ozbiljno i poduzima razne mjere opreza kako bi osobni podaci bili zaštićeni. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako Dinarid d.o.o. provodi razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili s Internet stranice www.dinarid.hr te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi. Ako unatoč svim poduzetim mjerama za zaštitu osobnih podataka smatrate da imate osnove za prigovor, javite se na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka podrska@dinarid.hr. Naravno, imate pravo na prijavu i nadzornom tijelu: Agencija za zaštitu osobnih podataka. Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni: Dinarid d.o.o. pohranjuje osobne podatke registriranih Kupaca Internet stranice www.dinarid.hr na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade, a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija i šest mjeseci nakon prestanka registracije Kupca u kojem razdoblju će biti riješene eventualne reklamacije iz prethodnog razdoblja. Dinarid d.o.o. pohranjuje osobne podatke registriranih Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade, a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija. Pristup i ispravak osobnim podacima Kupac i Korisnik u svakom trenutku ima mogućnost pristupa svojim osobnim podacima po registraciji na stranici te pristupom na „Moj profil“ gdje Kupac može revidirati svoje osobne podatke koje je podijelio s Dinarid d.o.o.. Kupac i Korisnik može zatražiti i dobiti od Dinarid d.o.o. cjelovitu informaciju o osobnim podacima koji su pohranjeni, kao i ispravak istih slanjem e-mail poruke na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka: podrska@dinarid.hr. Brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav) Kupac i Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav). Kupac to može učiniti zahtjevom na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka podrska@dinarid.hr i podaci će biti izbrisani bez odgađanja. Korisnik ima mogućnost podnošenja zahtjeva za brisanje u svakoj obavijesti koju primi od Dinarid d.o.o. putem e-maila odnosno može poslati e-mail poruku na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka podrska@dinarid.hr u kojoj navodi da se njegovi osobni podaci izbrišu.

UVJETI PRODAJE

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem Internet trgovine uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljnje komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem interneta te telefona s ljudskim posredovanjem i bez njega. U slučaju sklapanja ugovora na daljinu, obavijest iz članka 57. stavka 1. ovoga Zakona mora biti prilagođena sredstvu daljinske komunikacije koje se koristi te mora biti priopćena jednostavnim i razumljivim jezikom, a ako se daje na trajnom mediju, mora biti i čitljiva. Ako se ugovor sklapa putem sredstva daljinske komunikacije koje omogućava ograničen prostor ili ograničeno vrijeme za prikaz obavijesti, trgovac je dužan putem toga sredstva daljinske komunikacije obavijestiti potrošača barem o podacima iz članka 57. stavka 1. točaka 1., 2., 5., 8. i 15. i stavaka 4. do 6. ovoga Zakona. Ako u svrhu sklapanja ugovora trgovac kontaktira potrošača putem telefona dužan je na početku komunikacije navesti svoj identitet, odnosno identitet osobe u čije ime i/ili za čiji račun nastupa te komercijalnu svrhu poziva, što ne isključuje obvezu trgovca iz stavka 2. ovoga članka.

CIJENE PROIZVODA I USLUGA PUTEM WEBSHOP USLUGE

Cijene proizvoda i usluga istaknute na www.dinarid.hr izražene su u valutama zemlje koju je korisnik odabrao u izborniku. Iste za Republiku Hrvatsku i zemlje u Europskoj uniji uključuju porez na dodanu vrijednost, a za ostatak svijeta ne uključuju porez na dodanu vrijednost. U cijene proizvoda nisu uključeni troškovi dostave. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i / ili plaćanja i mogu se promijeniti bez prethodne najave. Potvrdom kupovine korisnici završavaju postupak kupovine putem web shop usluge. Ugovor o kupoprodaji je sklopljen realizacijom plaćanja Kupca. Cijena dostave, provizije te dodatnih troškova kupljenih proizvoda je uključena u konačnu cijenu proizvoda koju kupac uplaćuje na račun. Troškove carinjenja snosi kupac. Detaljnije o carini na http://www.carina.hr.

UVJETI POVRATA (ZAMJENE) I REKLAMACIJE

Kupac ima pravo na povrat, odnosno zamjenu proizvoda u ovim slučajevima: • ako je isporučena roba koja nije naručena, • ako je isporučena roba koja ima grešku nastalu u proizvodnji, • ako ima oštećenja na proizvodima.

IZJAVA O PRIVATNOSTI

Dinarid d.o.o se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici poduzeća Dinarid d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

PRAVILA O POSTUPANJU S „KOLAČIĆIMA“

Kolačići i druge tehnologije za praćenje mogu se koristiti na www.dinarid.hr Internet stranici na razne načine npr. kako bi Internet stranica www.dinarid.hr funkcionirala, za analizu prometa ili u marketinške svrhe. Kolačić (eng. Cookie) je podatak male veličine koji web stranica pohranjuje u računalo ili mobilni uređaj posjetitelja. Kolačić dozvoljava web stranici da „zapamti“ akcije posjetitelja iz prethodnih posjeta. Većina preglednika dozvoljava upotrebu kolačića, ali korisnik ih u svakom trenutku može obrisati ili u pregledniku postaviti zabranu pohrane istih. Najčešći razlozi korištenja kolačića su: identifikacija posjetitelja, pamćenje specifičnih preferencija korisnika, pomoć pri unosu informacija koje su već unesene prilikom prethodnih posjeta, skupljanje podataka za analize te promotivne kampanje. Kolačići se mogu klasificirati kao: Privremeni kolačići (Session cookies) - pohranjuju se na računalu , te se automatski brišu nakon zatvaranja web-preglednika. Omogućuju internetskoj stranici da dobije privremene podatke, poput komentara ili stanja košarice za kupnju. Trajni kolačići (Persistent cookies) - Ostaju u vašem web pregledniku i nakon zatvaranja i obično imaju rok isteka. www.dinarid.hr koristi trajne kolačiće kako bi olakšali pristup registriranim korisnicima. Pohranjuju podatke kao što su korisničko ime i lozinka, što omogućuje da koristite funkcionalnost „zapamti me“ prilikom prijavljivanja, tako da ne morate upisivati korisničko ime i lozinku svaki puta kada posjećujete www.dinarid.hr. Kolačić od prve strane - oni dolaze s web stranice koju ste posjetili, a mogu biti privremeni ili stalni. Omogućavaju web stranicama da spreme podatke koji se koriste kada korisnik ponovno posjeti web stranicu. Kolačići od treće strane - postoji nekoliko vanjskih servisa koji korisniku spremaju limitirane kolačiće (Facebook, Instagram, Google Analytics i AdWords). Ovi kolačići nisu postavljeni od strane www.dinarid.hr, te najčešće služe kao pomoć pri tumačenju ponašanja korisnika i marketinške svrhe. Koje su Vam opcije dostupne? U postavkama pretraživača kao što su Internet Explorer, Safari, Firefox ili Chrome možete odrediti koje kolačiće želite prihvatiti, a koje čete odbiti. Mjesto na kojem možete pronaći postavke ovisi o vrsti Vašeg pretraživača. Putem opcije „pomoć“ u Vašem pretraživaču pronađite postavke koje trebate. Ukoliko odaberete opciju da ne želite prihvatiti određene kolačiće, možda nećete moći koristiti određene funkcije na www.dinarid.hr Internet stranici.

Vaš Dinarid d.o.o.


VSC Pro+ Internet Prodaja   Online prodaja